RoháčekIzaiáš44,4

Izaiáš 44:4

a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody.


Verš v kontexte

3 lebo vy­lejem vody na žíz­nivé a po­toky na sušinu; vy­lejem svoj­ho Ducha na tvoje semä a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov, 4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody. 5 Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody.

Evanjelický

4 Poras­tú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vod­ných tokoch.

Ekumenický

4 Vy­ras­tú ako tráva upro­stred vôd, ako vŕby na brehoch po­tokov.

Bible21

4 takže po­rostou jako tráva na lou­cea jako vrby u ře­ky.