RoháčekIzaiáš44,22

Izaiáš 44:22

Za­hladím tvoje pre­stúpenia ako hus­tý oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!


Verš v kontexte

21 Pamätaj na to, Jakobe, a Iz­raelu, lebo ty si môj služob­ník! Utvoril som ťa; ty si môj služob­ník. Ó, Iz­raelu; nebudeš u mňa za­bud­nutý! 22 Za­hladím tvoje pre­stúpenia ako hus­tý oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil! 23 Plesaj­te, nebesia, lebo to učinil Hos­podin! Po­krikuj­te radost­ne, spodiny zeme! Jasaj­te s plesotom, vr­chy, hora i všet­ky stromy, k­toré sú v nej, lebo Hos­podin vy­kúpil Jakoba a v Iz­raelovi sa nád­her­ne os­lávil!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

22 Za­hladím tvoje pre­stúpenia ako hus­tý oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!

Evanjelický

22 Zo­triem tvoje prie­stup­ky sťa ob­lak a tvoje hriechy ako mračno. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!

Ekumenický

22 Zo­triem tvoje zločiny ako ob­lak a ako mrak tvoje pre­vinenia. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil.

Bible21

22 Jak ob­lak za­ženu viny tvé, tvé hří­chy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět – vž­dyť jsem tě vy­kou­pil.