RoháčekIzaiáš44,11

Izaiáš 44:11

Hľa, všet­ci, ktorí sa družia k ne­mu, sa budú han­biť a takí remesel­níci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všet­ci, koľko ich je, nech sa po­stavia; nech sa strachujú, nech sa han­bia všet­ci dovedna!


Verš v kontexte

10 Kto tedy bude for­movať boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela?! 11 Hľa, všet­ci, ktorí sa družia k ne­mu, sa budú han­biť a takí remesel­níci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všet­ci, koľko ich je, nech sa po­stavia; nech sa strachujú, nech sa han­bia všet­ci dovedna! 12 Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí for­muje ju kladivami; robí ju ramenom svojej sily, p­ri čom je i hlad­ný, až nieto sily; ne­pije vody a ustáva.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, všet­ci, ktorí sa družia k ne­mu, sa budú han­biť a takí remesel­níci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všet­ci, koľko ich je, nech sa po­stavia; nech sa strachujú, nech sa han­bia všet­ci dovedna!

Evanjelický

11 Aj­hľa, všet­ci jej prív­ržen­ci budú za­han­bení; aj remesel­níci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a po­stavia. Nech sa preľak­nú a všet­ci spolu za­han­bia.

Ekumenický

11 Hľa, všet­ci jeho prív­ržen­ci sa za­han­bia, veď tí, čo ich vy­robili, sú len ľudia. Nech sa všet­ci zhromaždia, po­stavia. Nech sa vo­spolok preľak­nú a za­han­bia.

Bible21

11 Ostuda čeká všech­ny jeho stou­pen­ce – vž­dyť i umělec je jen člověkem! Jen ať se všich­ni shro­máždí, jen ať předstoupí, aby se dě­sit a stydět mu­se­li!