RoháčekIzaiáš44,10

Izaiáš 44:10

Kto tedy bude for­movať boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela?!


Verš v kontexte

9 Tí, ktorí for­mujú rytiny, sú már­nosťou všet­ci, koľko ich je; ich naj­milejšie mod­ly nič neprospejú, a oni sami sú si sved­kami toho: ne­vidia ani ne­vedia ničoho, aby sa han­bili. 10 Kto tedy bude for­movať boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela?! 11 Hľa, všet­ci, ktorí sa družia k ne­mu, sa budú han­biť a takí remesel­níci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všet­ci, koľko ich je, nech sa po­stavia; nech sa strachujú, nech sa han­bia všet­ci dovedna!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

10 Kto tedy bude for­movať boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela?!

Evanjelický

10 Kto for­moval boha alebo ulial mod­lu na to, aby ne­osožila?

Ekumenický

10 Kto by stvár­nil boha a ulial jeho podobu, aby mu ne­osožila?

Bible21

10 Kdo vy­rábí boha a modlu odlévá, vůbec nic ne­získá.