RoháčekIzaiáš41,26

Izaiáš 41:26

Kto z vás oznámi veci od počiat­ku, aby sme vedeli a uznali, a k­to vopred, aby sme riek­li: Spraved­livý je, má pravdu? Ale niet von­kon­com ni­koho, kto by oznámil, ba ani niet ni­koho, kto by dal počuť, ako ani nie je toho, kto by počul vaše reči.


Verš v kontexte

25 Zo­budím muža od severa, a prij­de, od východu sl­n­ca, k­torý bude vzývať moje meno a prij­de na kniežatá jako na hlinu a pošliape ich, ako hr­nčiar pošliape blato. 26 Kto z vás oznámi veci od počiat­ku, aby sme vedeli a uznali, a k­to vopred, aby sme riek­li: Spraved­livý je, má pravdu? Ale niet von­kon­com ni­koho, kto by oznámil, ba ani niet ni­koho, kto by dal počuť, ako ani nie je toho, kto by počul vaše reči. 27 Ja som prvý, k­torý pred­povedám Sionu: Hľa, tu je to všetko! A Jeruzalemu dám zves­tovateľa radost­ných vecí.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

26 Kto z vás oznámi veci od počiat­ku, aby sme vedeli a uznali, a k­to vopred, aby sme riek­li: Spraved­livý je, má pravdu? Ale niet von­kon­com ni­koho, kto by oznámil, ba ani niet ni­koho, kto by dal počuť, ako ani nie je toho, kto by počul vaše reči.

Evanjelický

26 Kto to zves­toval od počiat­ku, aby sme to vedeli, a vo­pred, aby sme po­vedali: Prav­du má? Ni­kto ne­oz­namoval, ni­kto neroz­hlasoval, ani ni­kto ne­počul vaše reči.

Ekumenický

26 Kto to oznamoval od začiat­ku, aby sme to vedeli, a od­dáv­na, aby sme po­vedali: Má prav­du? Veď nik to ne­oz­námil a nik to ne­zves­toval, veď nik ne­počul vašu reč.

Bible21

26 Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo ode­dáv­na, abychom řek­li: „On se nemýlil“? Nikdo nic ne­o­zná­mil, nikdo nic nezjevil, od vás nes­lyšel nikdo nic!