RoháčekIzaiáš40,4

Izaiáš 40:4

Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hor­naté dolinou.


Verš v kontexte

3 Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Hos­podinovu, urov­naj­te na pus­tine hrad­skú nášmu Bohu! 4 Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hor­naté dolinou. 5 A zjaví sa sláva Hos­podinova, a uvidia, všetci, každé telo do­ved­na, že ús­ta Hos­podinove hovorily.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

4 Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hor­naté dolinou.

Evanjelický

4 Nech sa zdvih­ne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všet­ko nerov­né nech je rovinou a hr­boľaté kraje rov­ným údolím;

Ekumenický

4 Každé údolie nech sa zdvih­ne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všet­ko nerov­né nech sa vy­rov­ná a nech sa vy­rov­najú hr­bole,

Bible21

4 Každé údo­lí ať je vyvýšeno, každá hora a výši­na ať poklesnou; co je hrbo­laté, ať je vyrovnáno, pahorkatina ať je plani­nou.