RoháčekIzaiáš40,22

Izaiáš 40:22

On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia jako kobyl­ky; on rozp­re­strel nebesia ako ten­ké tkanivo a roz­tiahol ich ako stánok na bývanie,


Verš v kontexte

21 Či ne­viete, či ste ne­počuli, či vám nebolo zves­tované od počiat­ku, či nerozumiete zá­kladom zeme? 22 On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia jako kobyl­ky; on rozp­re­strel nebesia ako ten­ké tkanivo a roz­tiahol ich ako stánok na bývanie, 23 on vydáva kniežatá v nič a činí sud­cov zeme, že sú jako már­nosť,

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

22 On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia jako kobyl­ky; on rozp­re­strel nebesia ako ten­ké tkanivo a roz­tiahol ich ako stánok na bývanie,

Evanjelický

22 Ten, ktorý tróni nad ob­vodom zeme, - kým jej obyvatelia sú len ako kobyl­ky - Ten, ktorý od­víja nebesá ako závoj a rozp­res­tiera ich sťa stan na bývanie,

Ekumenický

22 Ten, čo tróni nad klen­bou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobyl­ky, ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj a rozp­res­tiera ich ako stan na bývanie,

Bible21

22 On se nad ob­zo­rem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On pro­stírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k byd­lení.