RoháčekIzaiáš40,20

Izaiáš 40:20

Chudob­ný si vy­berie za obeť po­z­dvi­hnutia drevo, ktoré ne­prách­niveje a vyhľadá si múd­reho remesel­níka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa ne­poh­la.


Verš v kontexte

19 Rytinu uleje remesel­ník a zlat­ník ju po­tiah­ne zlatom a uleje k nej strieborné re­tiaz­ky. 20 Chudob­ný si vy­berie za obeť po­z­dvi­hnutia drevo, ktoré ne­prách­niveje a vyhľadá si múd­reho remesel­níka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa ne­poh­la. 21 Či ne­viete, či ste ne­počuli, či vám nebolo zves­tované od počiat­ku, či nerozumiete zá­kladom zeme?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

20 Chudob­ný si vy­berie za obeť po­z­dvi­hnutia drevo, ktoré ne­prách­niveje a vyhľadá si múd­reho remesel­níka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa ne­poh­la.

Evanjelický

20 Kto je chudob­ný na takú obeť, vy­berie si drevo, ktoré ne­prách­nivie, vy­berie múd­reho remesel­níka, aby po­stavil mod­lu, ktorá sa nek­láti.

Ekumenický

20 Kto je chudob­ný a ne­má na takú obetu, vy­berie si drevo, ktoré ne­prách­nivie, vy­hľadá schop­ného remesel­níka, aby po­stavil mod­lu, ktorá sa nek­láti.

Bible21

20 Ane­bo obětní­mu daru chudáka, jenž trvan­livé dře­vo vy­bíráa hledá zručného řemeslníka, ať po­staví modlu, co se ne­hýbá?