RoháčekIzaiáš40,12

Izaiáš 40:12

Kto zmeral vody svojou hr­sťou a nebesia vy­meral piaďou, sob­ral, merajúc, prach zeme do tretiny mier­ky a od­vážil vr­chy na váhe a brehy na vážkach?


Verš v kontexte

11 Jako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne po­vedie. 12 Kto zmeral vody svojou hr­sťou a nebesia vy­meral piaďou, sob­ral, merajúc, prach zeme do tretiny mier­ky a od­vážil vr­chy na váhe a brehy na vážkach? 13 Kto vy­stihol veľkosť Ducha Hos­podinov­ho? A človek nech mu oznámi jeho radu!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

12 Kto zmeral vody svojou hr­sťou a nebesia vy­meral piaďou, sob­ral, merajúc, prach zeme do tretiny mier­ky a od­vážil vr­chy na váhe a brehy na vážkach?

Evanjelický

12 Kto zmeral svojou dlaňou vody mora, kto pre­meria piaďou nebesá, vez­me do merice prach zeme, na váhe od­váži vr­chy a pahor­ky na vážkach?

Ekumenický

12 Kto kedy prieh­rštím od­meral vody mora, kto piaďou pre­meral nebesá, kto vtes­nal všetok prach zeme do merice a od­vážil vr­chy na váhe a pahor­ky na vážkach?

Bible21

12 Kdo shrnul vody do hrstia nebe prs­ty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhya zvážil je i s pahorky?