RoháčekIzaiáš40,11

Izaiáš 40:11

Jako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne po­vedie.


Verš v kontexte

10 Hľa, Pán Hos­podin prij­de jako moc­ný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním. 11 Jako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne po­vedie. 12 Kto zmeral vody svojou hr­sťou a nebesia vy­meral piaďou, sob­ral, merajúc, prach zeme do tretiny mier­ky a od­vážil vr­chy na váhe a brehy na vážkach?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

11 Jako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne po­vedie.

Evanjelický

11 Pásť bude svoje stádo ako pas­tier, zhromaždí ho svojím ramenom, jah­niat­ka ponesie v náručí, pri­dájajúce ovce po­vedie.

Ekumenický

11 Ako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom ho zhromaždí, barán­ky vez­me do náručia a tie, čo pri­dájajú, nežne bude viesť.

Bible21

11 Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je no­sit na rukách, zvolna po­ve­de březí ovečky.