RoháčekIzaiáš39,4

Izaiáš 39:4

A riekol: Čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš po­vedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nieto ničoho v mojich po­kladoch, čoho by som im nebol ukázal.


Verš v kontexte

3 Po­tom prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu: Čo po­vedali tí mužovia a od­kiaľ prišli k tebe? A Ezechiáš odpovedal: Prišli ku mne z ďalekej zeme, z Babylona. 4 A riekol: Čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš po­vedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nieto ničoho v mojich po­kladoch, čoho by som im nebol ukázal. 5 Vtedy riekol Izai­áš Ezechiášovi: Počuj slovo Hos­podina Zá­stupov!

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

4 A riekol: Čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš po­vedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nieto ničoho v mojich po­kladoch, čoho by som im nebol ukázal.

Evanjelický

4 A on po­vedal: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal.

Ekumenický

4 Pýtal sa ďalej: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome, nebolo nič, čo by som im nebol ukázal v mojich po­klad­niciach.

Bible21

4 „Co ve tvém paláci viděli?“ ptal se dál. „Viděli všech­no, co v paláci mám,“ od­vě­til Eze­chiáš. „Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal.“