RoháčekIzaiáš38,2

Izaiáš 38:2

A Ezechiáš ob­rátil svoju tvár ku stene a mod­lil sa Hos­podinovi


Verš v kontexte

1 V tých dňoch onemoc­nel Ezechiáš na sm­rť. A prišiel k nemu Izai­áš, syn Ámosov, prorok, a riekol mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Usporiadaj svoj dom, lebo zo­mrieš a nebudeš žiť. 2 A Ezechiáš ob­rátil svoju tvár ku stene a mod­lil sa Hos­podinovi 3 a po­vedal: Prosím, ó, Hos­podine, roz­pomeň sa na to, že som chodil pred tebou v prav­de a celým srd­com a činil som to, čo je dob­ré v tvojich očiach. A Ezechiáš plakal veľmi.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

2 A Ezechiáš ob­rátil svoju tvár ku stene a mod­lil sa Hos­podinovi

Evanjelický

2 Vtedy sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hos­podinovi

Ekumenický

2 Nato sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hospodinovi.

Bible21

2 Eze­chiáš se ob­rá­til tváří ke zdi a mod­lil se k Hos­po­di­nu: