RoháčekIzaiáš30,21

Izaiáš 30:21

tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá ces­ta; choďte po nej, už či by ste sa ob­rátili na­pravo či naľavo.


Verš v kontexte

20 A keď vám i dá Pán chleba úz­kos­ti a vody útis­ku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov; 21 tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá ces­ta; choďte po nej, už či by ste sa ob­rátili na­pravo či naľavo. 22 A poškvr­níte po­krytie tvojich striebor­ných rytín a mod­los­lužob­né rúcho tvojich zlatých sliatin; vy­vrh­neš ich ako hnusobu a po­vieš tomu: Von s tebou!

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

21 tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá ces­ta; choďte po nej, už či by ste sa ob­rátili na­pravo či naľavo.

Evanjelický

21 a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je ces­ta, choďte po nej, keby ste chceli ísť na­pravo alebo naľavo!

Ekumenický

21 a na vlast­né uši budeš počuť za sebou slovo: Toto je ces­ta, kráčaj­te po nej! , — hoci ty by si chcel ísť na­pravo alebo naľavo.

Bible21

21 Vy­dá­te-li se do­prava nebo do­le­va, vlastní­ma uši­ma za se­bou us­lyšíš: „To je ta ces­ta, jdě­te po ní.“