RoháčekIzaiáš28,14

Izaiáš 28:14

Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, po­smievační mužovia, ktorí panujete nad tým­to ľudom, ktorý je v Jeruzaleme!


Verš v kontexte

13 Ale im je slovo Hos­podinovo príkaz na príkaz, príkaz na príkaz; úp­rava na úp­ravu, úp­rava na úp­ravu; trochu tam a trochu tam, aby ta išli a kles­li nazad a boli skrúšení a aby sa za­pliet­li do slučky a boli lapení. 14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, po­smievační mužovia, ktorí panujete nad tým­to ľudom, ktorý je v Jeruzaleme! 15 Pre­tože hovoríte: Učinili sme sm­luvu so sm­rťou a s pek­lom sme spravili do­hovor; i keď poj­de bič, ktorý sa bude valiť ako zá­plava, ne­prij­de po nás, lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše,

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, po­smievační mužovia, ktorí panujete nad tým­to ľudom, ktorý je v Jeruzaleme!

Evanjelický

14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, vy po­smievační mužovia, vlád­covia toh­to ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme.

Ekumenický

14 Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme.

Bible21

14 Pro­to slyš­te Hos­po­di­novo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládá­te je­ruzalém­ský lid!