RoháčekIzaiáš23,10

Izaiáš 23:10

Prej­di svoju zem ako veľrieka, dcéro Taršíša, niet už opas­ku.


Verš v kontexte

9 Hos­podin Zá­stupov to usúdil vo s­vojej rade, aby poškvr­nil pýchu každej krásy, aby po­tupil všet­kých sláv­nych zeme. 10 Prej­di svoju zem ako veľrieka, dcéro Taršíša, niet už opas­ku. 11 Vy­strel svoju ruku na more, za­triasol kráľov­stvami, Hos­podin pri­kázal o k­ramárovi Kanaánovi, aby zkazili jeho pev­nos­ti,

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

10 Prej­di svoju zem ako veľrieka, dcéro Taršíša, niet už opas­ku.

Evanjelický

10 Pre­kroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prí­stavu už niet!

Ekumenický

10 Ob­rábaj svoju krajinu, dcéra Taršíša, prí­stavu už niet!

Bible21

10 Ob­dělávej svou zem jako Nil, mořská flo­ti­lo – vž­dyť už tu ani molo ne­zbylo!