RoháčekIzaiáš22,12

Izaiáš 22:12

A keď bude volať Pán Hos­podin Zá­stupov toho dňa k plaču, k náreku, k plešine, ­znaku smútku, a opásať mechovis­ko,


Verš v kontexte

11 Spravíte aj nád­rž medzi dvoma múrami pre vodu starého ryb­níka a len nebudete hľadieť k tomu, ktorý to učinil, a toho, ktorý to utvoril od dáv­na, ne­uvidíte. 12 A keď bude volať Pán Hos­podin Zá­stupov toho dňa k plaču, k náreku, k plešine, ­znaku smútku, a opásať mechovis­ko, 13 tu hľa, u vás veselosť a radosť, budete zabíjať voly a biť ov­ce, jesť mäso a piť víno a vravieť: Jesť a piť, lebo zaj­tra zo­mrieme!

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď bude volať Pán Hos­podin Zá­stupov toho dňa k plaču, k náreku, k plešine, ­znaku smútku, a opásať mechovis­ko,

Evanjelický

12 V ten deň Pán, Hos­podin moc­nos­tí, vy­zval k plaču a náreku, k vy­holeniu lysiny a k opásaniu vrecom.

Ekumenický

12 V ten deň vás, Pán, Hos­podin zá­stupov, vy­zval, aby ste plakali a nariekali, oholili si hlavu a ob­liek­li si vrecovinu,

Bible21

12 Pán, Hos­po­din zástupů, vás vo­lal toho dne: „Plačte a truchlete, oholte hlavy, pyt­lem se oblečte!“