RoháčekIzaiáš21,13

Izaiáš 21:13

Bremä na Arábii. Po lesoch v Arábii budete nocúvať, vy, karavány Dedán­cov.


Verš v kontexte

12 Strážca po­vedal: Ide ráno, ale p­rij­de zase aj noc. Jest­li sa ch­cete pýtať, pýtaj­te sa; na­vráťte sa, prij­dite! 13 Bremä na Arábii. Po lesoch v Arábii budete nocúvať, vy, karavány Dedán­cov. 14 Obyvatelia zeme Téma vús­trety donesú smäd­nému vody; vy­j­dú oproti utekajúcemu so svojím chlebom.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 Bremä na Arábii. Po lesoch v Arábii budete nocúvať, vy, karavány Dedán­cov.

Evanjelický

13 Výrok o stepi. Prenocuj­te v step­ných húštinách, karavány Dedán­cov!

Ekumenický

13 Výrok proti Arábii: Karavány Dedánčanov, v húštine Arábie budete nocovať.

Bible21

13 Or­tel nad Arábií: Vy ka­rava­ny dedanské, jež no­cujete v arab­ské pustině,