RoháčekIzaiáš20,1

Izaiáš 20:1

Roku, k­torého prišiel Tar­tán do Ašdóda, keď ho bol po­slal Sar­gon, as­sýr­sky kráľ, a keď potom bojoval proti Ašdódu a zau­jal ho.


Verš v kontexte

1 Roku, k­torého prišiel Tar­tán do Ašdóda, keď ho bol po­slal Sar­gon, as­sýr­sky kráľ, a keď potom bojoval proti Ašdódu a zau­jal ho. 2 Toho času hovoril Hos­podin skr­ze Izai­áša, syna Ámosov­ho, a riekol: Idi, od­páš a slož smútočné vrece so svojich bedier a sozuj svoju obuv so svojich nôh. A učinil tak, chodil na­hý a bosý. 3 A Hos­podin riekol: Ako chodí môj služob­ník Izai­áš na­hý a bosý, čo je tri roky znamením a zá­zrakom, k­toré sa vzťahujú na Egypt a na Kúša,

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

1 Roku, k­torého prišiel Tar­tán do Ašdóda, keď ho bol po­slal Sar­gon, as­sýr­sky kráľ, a keď potom bojoval proti Ašdódu a zau­jal ho.

Evanjelický

1 V roku, keď prišiel do Ašdódu tar­tán , ktorého po­slal asýr­sky kráľ Sar­gon - a bojoval proti Ašdódu, aj ho dobyl -

Ekumenický

1 V roku, keď do Ašdódu prišiel tar­tan, ktorého ta po­slal asýr­sky kráľ Sar­gon, bojoval proti Ašdódu a zmoc­nil sa ho.

Bible21

1 V ro­ce, kdy asyr­ský král Sargon vy­s­lal do Ašdo­du svého vrch­ního ve­li­te­le a ten jej na­pa­dl a do­byl,