RoháčekIzaiáš2,22

Izaiáš 2:22

Pre­staňteže čakať po­moc od človeka, ktorého dych je v jeho no­z­dre, lebo veď za čo má byť po­vážený?!


Verš v kontexte

20 Toho dňa od­hodí človek svoje striebor­né mod­ly i svoje zlaté mod­ly, ktorých mu narobili, aby sa klaňal kr­tom a ne­topierom. 21 A voj­de do dutín skál a do trh­lín brál pred strachom Hos­podinovým a pred slávou jeho veleb­nos­ti, keď po­vs­tane, aby moc­ne za­triasol zemou. 22 Pre­staňteže čakať po­moc od človeka, ktorého dych je v jeho no­z­dre, lebo veď za čo má byť po­vážený?!

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Pre­staňteže čakať po­moc od človeka, ktorého dych je v jeho no­z­dre, lebo veď za čo má byť po­vážený?!

Evanjelický

22 Od­vráťte sa od človeka, ktorý je len dych. Za čo ho možno po­kladať?

Ekumenický

22 Ne­maj­te už nič s človekom, ktorý žije. Veď za čo sa po­kladá?

Bible21

22 Přestaň­te tedy ob­divovat člověka – vž­dyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát?