RoháčekIzaiáš19,21

Izaiáš 19:21

A tak bude Hos­podin známy Egyp­tu, a Egypťania po­znajú Hos­podina toho dňa a budú mu slúžiť bit­nou obeťou a obil­ným darom a budú sľubovať Hos­podinovi sľuby i pl­niť.


Verš v kontexte

20 A bude na znamenie a za sved­ka Hos­podinovi Zá­stupov v Egypt­skej zemi. Lebo budú kričať k Hos­podinovi pre tých, ktorí ich budú utis­kovať, a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť, a vy­trh­ne ich. 21 A tak bude Hos­podin známy Egyp­tu, a Egypťania po­znajú Hos­podina toho dňa a budú mu slúžiť bit­nou obeťou a obil­ným darom a budú sľubovať Hos­podinovi sľuby i pl­niť. 22 A Hos­podin bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví, a na­vrátia sa k Hos­podinovi, a dá sa im uprosiť a uzdraví ich.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak bude Hos­podin známy Egyp­tu, a Egypťania po­znajú Hos­podina toho dňa a budú mu slúžiť bit­nou obeťou a obil­ným darom a budú sľubovať Hos­podinovi sľuby i pl­niť.

Evanjelický

21 A Hos­podin sa dá po­znať Egyp­tu; Egypťania budú po­znať Hos­podina v ten deň, budú Ho uc­tievať a zábit­nými a po­kr­movými obeťami Mu budú dávať sľuby a pl­niť ich.

Ekumenický

21 Hos­podin sa dá po­znať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoz­najú Hos­podina a uc­tia si ho obetami a dar­mi, dajú Hos­podinovi sľuby a spl­nia ich.

Bible21

21 Hos­po­din se dá po­znat Egyp­tu a Egypťané v ten den Hos­po­di­na po­znají. Bu­dou ho uctívat dary a oběť­mi, bu­dou Hos­po­di­nu skládat sli­by a ty do­drží.