RoháčekIzaiáš18,7

Izaiáš 18:7

V tom čase bude donesený dar Hos­podinovi Zá­stupov od vytiahnutého ľudu uhladeného, od ľudu, strašného vždycky, od­kedy len je, a tak až doteraz, od národa rôznych zákonov a ktorý všet­ko šliape, ktorého zem pop­rerezávaly rieky, donesený bude na mies­to mena Hos­podina Zá­stupov, na vrch Si­on.


Verš v kontexte

5 Ale isteže prv ako p­rij­de žatva, keď sa roz­vijú puky, a z kvetu budú ešte len dozrievajúce ­tr­p­ké bobule, vtedy po­od­rezuje révy nožami a od­stráni úpon­ky, po­od­tína. 6 A budú spolu zanechaní dravým vtákom vr­chov a divej zveri zeme, a bude na tom letovať dravé vtác­tvo cez leto, a všelijaká divá zver zeme bude na tom zimovať cez zimu. 7 V tom čase bude donesený dar Hos­podinovi Zá­stupov od vytiahnutého ľudu uhladeného, od ľudu, strašného vždycky, od­kedy len je, a tak až doteraz, od národa rôznych zákonov a ktorý všet­ko šliape, ktorého zem pop­rerezávaly rieky, donesený bude na mies­to mena Hos­podina Zá­stupov, na vrch Si­on.

späť na Izaiáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 V tom čase bude donesený dar Hos­podinovi Zá­stupov od vytiahnutého ľudu uhladeného, od ľudu, strašného vždycky, od­kedy len je, a tak až doteraz, od národa rôznych zákonov a ktorý všet­ko šliape, ktorého zem pop­rerezávaly rieky, donesený bude na mies­to mena Hos­podina Zá­stupov, na vrch Si­on.

Evanjelický

7 V tom čase ľud uras­tený a lesk­lý, ľud široko-ďaleko obávaný, národ veľkej sily a dobyvačnos­ti, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie dar Hos­podinovi moc­nos­tí na vrch Si­on, kde pre­býva meno Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

7 V tom čase uras­tený národ s hladkou kožou, ľud, ktorého sa široko-ďaleko obávajú, národ bľabotajúci a dobyvačný, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie Hos­podinovi zá­stupov dar na mies­to, kde pre­býva meno Hos­podina zá­stupov, na vrch Si­on.

Bible21

7 V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid ši­roko dale­ko budící děs, panovačný národ po­divné řeči ze země protkané ře­ka­mi při­ne­se Hos­po­di­nu zástupů dary na horu Si­on, na místo, kde pře­bývá jméno Hos­po­di­na zástupů.