RoháčekIzaiáš13,13

Izaiáš 13:13

Pre tú príčinu za­trasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­livosť Hos­podina Zá­stupov a pre deň pále jeho hnevu.


Verš v kontexte

12 A učiním to, že bude mizer­ný človek drahší nad čis­té zlato a obec­ný človek nad klenoty zo zlata z Ofíra. 13 Pre tú príčinu za­trasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­livosť Hos­podina Zá­stupov a pre deň pále jeho hnevu. 14 A bude jako za­plašená srna a jako stádo oviec, kde nie je toho, kto by shromaždil; každý sa ob­ráti k svoj­mu ľudu, a každý bude utekať do svojej zeme.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre tú príčinu za­trasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­livosť Hos­podina Zá­stupov a pre deň pále jeho hnevu.

Evanjelický

13 Pre­to za­trasiem nebom, takže zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­kosť Hos­podina moc­nos­tí v deň Jeho pálčivého hnevu.

Ekumenický

13 Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev.

Bible21

13 To pro­to, že otřesu ne­be­ma země se po­hne v zákla­de­chhor­lením Hos­po­di­na zástupův den, kdy vzplane jeho hněv.