RoháčekIzaiáš10,31

Izaiáš 10:31

Mad­mena sa dá na útek; obyvatelia Gebima budú ratovať a utekať.


Verš v kontexte

30 Nariekaj hlas­ne, dcéro Gal­lima! Po­zoruj ušima Lai­šo! Úbohý Anatót! 31 Mad­mena sa dá na útek; obyvatelia Gebima budú ratovať a utekať. 32 Ešte dnes v Nobe za­stáť! Po­hrozí svojou rukou vr­chu dcéry Si­ona, pa­hr­b­ku Jeruzalema.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

31 Mad­mena sa dá na útek; obyvatelia Gebima budú ratovať a utekať.

Evanjelický

31 Mad­méná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia.

Ekumenický

31 Mad­mena uteká, obyvatelia Gebimu unikajú do bez­pečia.

Bible21

31 Madme­na se rozutekla, obyvatelé Ge­bi­mu skry­li se.