RoháčekIzaiáš10,17

Izaiáš 10:17

lebo svet­lo Iz­raelovo bude ohňom, a jeho Svätý bude plameňom, ktorý za­páli a strávi jeho bodľač i jeho tŕnie, a to jedného dňa!


Verš v kontexte

16 Pre­to pošle Panov­ník Hos­podin Zá­stupov na jeho tučných vy­chud­losť, a pod jeho slávou sa za­páli cele is­te, že bude horieť ako požiar; 17 lebo svet­lo Iz­raelovo bude ohňom, a jeho Svätý bude plameňom, ktorý za­páli a strávi jeho bodľač i jeho tŕnie, a to jedného dňa! 18 I slávu jeho lesa i jeho úrod­ného poľa, od duše až do tela, všet­ko vyhubí, a bude, jako keď sa neduživý rozp­lýva a mizne.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 lebo svet­lo Iz­raelovo bude ohňom, a jeho Svätý bude plameňom, ktorý za­páli a strávi jeho bodľač i jeho tŕnie, a to jedného dňa!

Evanjelický

17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň.

Ekumenický

17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý bude plameňom, bude horieť a za jediný deň strávi jej tŕnie a bodľač

Bible21

17 Svět­lo Iz­rae­le se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v je­diném dni ten oheň po­hl­tíje­jich trní i bod­láčí.