RoháčekIzaiáš10,10

Izaiáš 10:10

Ako našla moja ruka kráľov­stvá modiel, ktorých rytiny boly predsa nad rytiny Jeruzalema a Samárie,


Verš v kontexte

9 Či nie je Kal­no jako Kar­chemiš? Či nie je Chamat ako Ar­pad? A či nie je Samária ako Damašek? 10 Ako našla moja ruka kráľov­stvá modiel, ktorých rytiny boly predsa nad rytiny Jeruzalema a Samárie, 11 či tedy, jako som učinil Samárii a jej mod­lám, ne­učiním tak i Jeruzalemu a jeho ob­razom?

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Ako našla moja ruka kráľov­stvá modiel, ktorých rytiny boly predsa nad rytiny Jeruzalema a Samárie,

Evanjelický

10 Ako siah­la moja ruka na kráľov­stvá bôžikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária,

Ekumenický

10 Ak za­siah­la moja ruka kráľov­stvá bôžikov, hoci mali viac modiel ako Jeruzalem a Samária,

Bible21

10 Má ruka uchvá­ti­la mod­lářská království, jež mě­la lepší so­chy než Je­ruzalém a Sa­maří.