RoháčekIzaiáš1,5

Izaiáš 1:5

Načo aj máte byť ešte bití, keď sa len zase a vše viac odvraciate? ! Celá hlava je ne­moc­ná, a celé srd­ce neduživé.


Verš v kontexte

4 Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému ne­právosťou, semenu zlost­níkov, porušeným synom! Opus­tili Hos­podina, rúhali sa Svätému Iz­raelov­mu, od­vrátili sa zpät. 5 Načo aj máte byť ešte bití, keď sa len zase a vše viac odvraciate? ! Celá hlava je ne­moc­ná, a celé srd­ce neduživé. 6 Od spod­ku nohy až po ­vrch hlavy neni na ňom celého mies­ta zdravého; všet­ko je samá rana, mod­rina a h­nisavá rana ot­vorená; rany neboly vy­tlačené ani ob­viazané ani na úľavu obmäkčené olejom.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Načo aj máte byť ešte bití, keď sa len zase a vše viac odvraciate? ! Celá hlava je ne­moc­ná, a celé srd­ce neduživé.

Evanjelický

5 Kde vás ešte ud­rieť, keď zo­tr­vávate v od­pore? Celá hlava je ne­moc­ná a celé srd­ce choré.

Ekumenický

5 Kde vás ešte ud­rieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srd­ce je ú­pl­ne vy­silené.

Bible21

5 Pro­č má­te být biti ještě víc? Proč se mu­sí­te stále protivit? Hlava je ce­lá pokrytá rana­mia srd­ce puká bo­lestí.