RoháčekIzaiáš1,4

Izaiáš 1:4

Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému ne­právosťou, semenu zlost­níkov, porušeným synom! Opus­tili Hos­podina, rúhali sa Svätému Iz­raelov­mu, od­vrátili sa zpät.


Verš v kontexte

3 Vôl zná svoj­ho hos­podára a osol jas­le svoj­ho pána; Iz­rael ne­zná, môj ľud ne­srozumieva. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému ne­právosťou, semenu zlost­níkov, porušeným synom! Opus­tili Hos­podina, rúhali sa Svätému Iz­raelov­mu, od­vrátili sa zpät. 5 Načo aj máte byť ešte bití, keď sa len zase a vše viac odvraciate? ! Celá hlava je ne­moc­ná, a celé srd­ce neduživé.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému ne­právosťou, semenu zlost­níkov, porušeným synom! Opus­tili Hos­podina, rúhali sa Svätému Iz­raelov­mu, od­vrátili sa zpät.

Evanjelický

4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločin­cov, skazonos­ným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.

Ekumenický

4 Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, po­tom­stvu zločin­cov, skazeným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.

Bible21

4 Ach, náro­de hříšníků, lide ob­tížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení – Hos­po­di­na opustili, Svatého iz­rael­ského zavrhli, odvrátili se jako cizí!