RoháčekIzaiáš1,14

Izaiáš 1:14

Vaše nov­mesiace a vaše výročité sláv­nos­ti nenávidí moja duša; staly sa mi bremenom; ustal som od ne­senia.


Verš v kontexte

13 Nedonášaj­te viacej obil­ných darov klam­ných: kadivo mi je ohav­nosťou; čo do nov­mesiaca soboty a svolávania shromaždenia, ne­môžem z­niesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného. 14 Vaše nov­mesiace a vaše výročité sláv­nos­ti nenávidí moja duša; staly sa mi bremenom; ustal som od ne­senia. 15 Pre­to keď rozp­res­tierate svoje ruky, za­krývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte mod­lit­bu, nečujem; vaše ruky sú pl­né kr­vi.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vaše nov­mesiace a vaše výročité sláv­nos­ti nenávidí moja duša; staly sa mi bremenom; ustal som od ne­senia.

Evanjelický

14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich.

Ekumenický

14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z duše nenávidím, stali sa mi bremenom, zunovalo sa mi ich prinášanie.

Bible21

14 Ta vaše novo­luní, ty vaše svátky – jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu už je vy­držet.