RoháčekHabakuk1,8

Habakuk 1:8

Jeho kone budú rých­lejšie ako par­dovia, a budú ľútejší ako vlci večera; jeho jazd­cov bude veľké množs­tvo, a jeho jazd­ci prij­dú zďaleka; poletia ako orol, ktorý sa ponáhľa zožať.


Verš v kontexte

7 Hroz­ný je a strašný; od neho vy­j­de jeho súd a jeho vznešenosť. 8 Jeho kone budú rých­lejšie ako par­dovia, a budú ľútejší ako vlci večera; jeho jazd­cov bude veľké množs­tvo, a jeho jazd­ci prij­dú zďaleka; poletia ako orol, ktorý sa ponáhľa zožať. 9 Každý prij­de na ukrut­nosť; smer ich tvárí bude na­pred, a na­sbiera zajatých ako pies­ku.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Jeho kone budú rých­lejšie ako par­dovia, a budú ľútejší ako vlci večera; jeho jazd­cov bude veľké množs­tvo, a jeho jazd­ci prij­dú zďaleka; poletia ako orol, ktorý sa ponáhľa zožať.

Evanjelický

8 Jeho kone sú rých­lejšie ako le­opar­dy a ľútejšie než vlci za večera. Jeho jazd­ci sa cvalom priženú, zďaleka prídu jeho jazd­ci, priletia ako orol, ktorý sa vr­há na po­krm.

Ekumenický

8 Jeho kone sú rých­lejšie než le­opar­dy a divokejšie než vlci za súm­raku. Jeho jazd­ci uháňajú. Zďaleka sa priženú jeho kone, priletia ako orol, ktorý sa náh­li za korisťou.

Bible21

8 Je­jich koně jsou rych­lejší než leopard, divočejší než vlci zvečera. Jejich jíz­da uhání střemhlav, jejich jezd­ci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist na­padá.