Roháček1. Mojžišova9,8

1. Mojžišova 9:8

Genesis

A zase povedal Bôh No­achovi a jeho synom s ním a riekol:


Verš v kontexte

7 A vy sa ploďte a množte sa, rozp­loďte sa hoj­ne na zemi a rozm­nožte sa na nej. 8 A zase povedal Bôh No­achovi a jeho synom s ním a riekol: 9 A ja, hľa, staviam svoju sm­luvu s vami i s vaším semenom po vás

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 A zase povedal Bôh No­achovi a jeho synom s ním a riekol:

Evanjelický

8 Po­tom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním:

Ekumenický

8 Boh po­vedal No­achovi a jeho synom, čo boli s ním:

Bible21

8 Po­tom Bůh k No­emovi a jeho synům pro­mlu­vil: