Roháček1. Mojžišova4,8

1. Mojžišova 4:8

Genesis

Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojím bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že po­vs­tal Kain na Ábela, svoj­ho brata, a za­bil ho.


Verš v kontexte

7 Či, keď budeš dob­re robiť, nebude po­vznesená a veselá? A keď nebudeš dob­re robiť, hriech leží pri dveriach, a jeho túžba sa ne­sie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním! 8 Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojím bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že po­vs­tal Kain na Ábela, svoj­ho brata, a za­bil ho. 9 A Hos­podin riekol Kai­novi: Kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal: Ne­viem. Či som ja strážcom svoj­ho brata?

späť na 1. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojím bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že po­vs­tal Kain na Ábela, svoj­ho brata, a za­bil ho.

Evanjelický

8 Nato Kain po­vedal svoj­mu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain na­padol brata Ábela a za­bil ho.

Ekumenický

8 Kain po­vedal svoj­mu bratovi Ábelovi: Vy­j­dime von! Keď boli na poli, Kain na­padol svoj­ho brata Ábela a za­bil ho.

Bible21

8 Kain své­mu brat­ru ře­kl: „Po­jď­me na pole!“ A když byli na po­li, Kain se na svého bra­t­ra Ábe­la vrhl a za­bil ho.