Roháček1. Mojžišova27,4

1. Mojžišova 27:4

Genesis

A pri­prav mi chut­ný po­krm, aký mám rád; dones mi ho, a budem jesť, aby ťa požeh­nala moja duša, prv ako zo­mriem.


Verš v kontexte

3 Tak teraz vez­mi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište, a vy­j­di na pole a ulov mi zverinu. 4 A pri­prav mi chut­ný po­krm, aký mám rád; dones mi ho, a budem jesť, aby ťa požeh­nala moja duša, prv ako zo­mriem. 5 Ale Rebeka počúvala, keď to hovoril Izák Ezavovi, svoj­mu synovi. A Ezav od­išiel na pole uloviť zverinu, aby ju doniesol.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

4 A pri­prav mi chut­ný po­krm, aký mám rád; dones mi ho, a budem jesť, aby ťa požeh­nala moja duša, prv ako zo­mriem.

Evanjelický

4 a pri­prav mi po­chúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem; a požeh­nám ťa prv, ako umriem.

Ekumenický

4 Z toho mi pri­prav jed­lo, veď vieš, čo mám rád. Prines mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požeh­nať, skôr ako zo­mriem.

Bible21

4 Pak mi připrav mou ob­líbenou po­choutku a při­nes mi ji, abych po­jedl a s chutí ti požeh­nal, než umřu.“