Roháček1. Mojžišova27,35

1. Mojžišova 27:35

Genesis

A on odpovedal: Tvoj brat prišiel so ľsťou a vzal tvoje požeh­nanie.


Verš v kontexte

34 Keď počul Ezav slová svoj­ho ot­ca, skríkol velikým krikom a hor­kým prenáram­ne a po­vedal svoj­mu ot­covi: Požeh­naj i mňa, môj otče! 35 A on odpovedal: Tvoj brat prišiel so ľsťou a vzal tvoje požeh­nanie. 36 A po­vedal: Správ­ne na­zvali jeho meno Jakob, lebo ma toto už druhý raz oklamal: vzal moje pr­voroden­stvo a hľa, teraz vzal i moje požeh­nanie. A do­dal: Či si pre mňa ne­od­ložil požeh­nania?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

35 A on odpovedal: Tvoj brat prišiel so ľsťou a vzal tvoje požeh­nanie.

Evanjelický

35 Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie.

Ekumenický

35 On po­vedal: Pod­vod­ne prišiel tvoj brat a vzal ti požeh­nanie.

Bible21

35 Ten však od­po­věděl: „Tvůj bra­tr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“