Roháček1. Mojžišova27,17

1. Mojžišova 27:17

Genesis

A dala chut­ný po­krm a chlieb, to, čo bola pri­pravila, do ruky Jakoba, svoj­ho syna.


Verš v kontexte

16 A kožky z kozleniec obv­liek­la na jeho ruky a na hlad­ké mies­to jeho hrd­la. 17 A dala chut­ný po­krm a chlieb, to, čo bola pri­pravila, do ruky Jakoba, svoj­ho syna. 18 A prišiel k svoj­mu ot­covi a po­vedal: Môj otče! A on odpovedal: Tu som. Kto si ty, môj synu?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

17 A dala chut­ný po­krm a chlieb, to, čo bola pri­pravila, do ruky Jakoba, svoj­ho syna.

Evanjelický

17 Po­chúťku a chlieb, čo pri­pravila, dala do ruky svoj­mu mladšiemu synovi Jákobovi.

Ekumenický

17 Obľúbené jed­lo a chlieb, čo pri­pravila, vložila po­tom do rúk svoj­ho syna Jákoba.

Bible21

17 Onu po­choutku i chléb, který připravi­la, pak dala do ru­kou své­mu synu Jáko­bovi.