Roháček1. Mojžišova27,12

1. Mojžišova 27:12

Genesis

Môj otec ma môže ohmatať a po­tom budem v jeho očiach ako pod­vod­ník a uvediem na seba zlorečen­stvo a nie požeh­nanie.


Verš v kontexte

11 A Jakob po­vedal Rebeke, svojej mat­ke: Hľa, Ezav, môj brat, je chlpatý človek, a ja som hladký. 12 Môj otec ma môže ohmatať a po­tom budem v jeho očiach ako pod­vod­ník a uvediem na seba zlorečen­stvo a nie požeh­nanie. 13 Na to mu po­vedala jeho mat­ka: Nech prij­de na mňa tvoje zlorečen­stvo, môj synu, len po­slúch­ni, čo hovorím, a idi, vez­mi a dones mi.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

12 Môj otec ma môže ohmatať a po­tom budem v jeho očiach ako pod­vod­ník a uvediem na seba zlorečen­stvo a nie požeh­nanie.

Evanjelický

12 Možno ma otec ohmatá a po­tom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho po­smech; tak uvediem na seba kliat­bu, a nie požeh­nanie.

Ekumenický

12 Možno ma otec aj ohmatá. Po­tom si bude mys­lieť, že si z neho robím po­smech. Tak pri­vediem na seba kliat­bu na­mies­to požeh­nania.

Bible21

12 Co když na mě můj otec sáh­ne? Pak před ním budu vy­pa­dat jako pod­vodník a přive­du na sebe pro­kletí, a ne požehnání!“