Roháček1. Mojžišova26,6

1. Mojžišova 26:6

Genesis

A tak býval Izák v Geráre.


Verš v kontexte

5 pre­tože Ab­rahám po­slúchol na môj hlas a za­choval moje nariadenie, moje pri­kázania, moje ustanovenia a moje zákony. 6 A tak býval Izák v Geráre. 7 Ale mužovia toho mies­ta sa pýtali po jeho žene, a vravel: To je moja ses­tra. Lebo sa bál po­vedať: Moja žena. Aby ma v­raj nezabili mužovia toho mies­ta pre Rebeku, lebo bola krás­neho vzoz­renia.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak býval Izák v Geráre.

Evanjelický

6 A Izák zo­stal v Geráre.

Ekumenický

6 Izák teda zo­stal v Geráre.

Bible21

6 A tak se Izák usa­dil v Ge­ra­ru.