Roháček1. Mojžišova26,4

1. Mojžišova 26:4

Genesis

A rozm­nožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi, a dám tvoj­mu semenu všet­ky tieto zeme, a v tvojom semene budú požeh­nané všet­ky národy zeme,


Verš v kontexte

3 Bývaj v tej­to zemi jako po­hos­tín, a budem s tebou a požeh­nám ťa, lebo tebe a tvoj­mu semenu dám všet­ky tieto zeme a po­stavím prísahu, ktorú som pri­sahal Ab­rahámovi, tvoj­mu ot­covi. 4 A rozm­nožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi, a dám tvoj­mu semenu všet­ky tieto zeme, a v tvojom semene budú požeh­nané všet­ky národy zeme, 5 pre­tože Ab­rahám po­slúchol na môj hlas a za­choval moje nariadenie, moje pri­kázania, moje ustanovenia a moje zákony.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

4 A rozm­nožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi, a dám tvoj­mu semenu všet­ky tieto zeme, a v tvojom semene budú požeh­nané všet­ky národy zeme,

Evanjelický

4 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako nebes­ké hviez­dy; tvoj­mu po­tom­stvu dám všet­ky tieto krajiny a požeh­nané budú v tvojom po­tom­stve všet­ky národy zeme,

Ekumenický

4 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako nebes­ké hviez­dy a tvoj­mu po­tom­stvu dám všet­ky tieto krajiny. V tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme.

Bible21

4 ‚Tvé símě roz­množím jako hvěz­dy na ne­bi. Tvé­mu se­meni dám všech­ny tyto země a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny náro­dy na zemi.‘