Roháček1. Mojžišova26,32

1. Mojžišova 26:32

Genesis

A stalo sa toho dňa, že prišli služob­níci Izákovi a oznámili mu o stud­ni, ktorú kopali, a po­vedali mu: Našli sme vodu.


Verš v kontexte

31 Po­tom vstali skoro ráno a pri­sahali druh druhovi, a Izák ich pre­pus­til, a od­išli od neho v po­koji. 32 A stalo sa toho dňa, že prišli služob­níci Izákovi a oznámili mu o stud­ni, ktorú kopali, a po­vedali mu: Našli sme vodu. 33 A po­menoval ju: Šeba, pre­to je meno toho mes­ta Bér-šeba, až do dnešného dňa.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

32 A stalo sa toho dňa, že prišli služob­níci Izákovi a oznámili mu o stud­ni, ktorú kopali, a po­vedali mu: Našli sme vodu.

Evanjelický

32 V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a o stud­ni, ktorú vy­kopali, mu oznámili: Našli sme vodu.

Ekumenický

32 V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a po­vedali mu o studni, ktorú vy­kopali: Našli sme vodu!

Bible21

32 A téhož dne se stalo, že přiš­li Izá­kovi služebníci a po­vědě­li mu o studni, kte­rou kopa­li: „Naš­li jsme vodu!“