Roháček1. Mojžišova26,28

1. Mojžišova 26:28

Genesis

A po­vedali: Vidíme zrej­me, že je Hos­podin s tebou, a po­vedali sme si: Nechže je prísaha medzi na­mi, medzi mami a medzi tebou, a učiníme s tebou sm­luvu,


Verš v kontexte

27 A Izák im po­vedal: Prečo ste prišli ku mne, keď ma nenávidíte a za­hnali ste ma od seba? 28 A po­vedali: Vidíme zrej­me, že je Hos­podin s tebou, a po­vedali sme si: Nechže je prísaha medzi na­mi, medzi mami a medzi tebou, a učiníme s tebou sm­luvu, 29 že nám ne­urobíš zlého, tak ako sme sa my teba neba nedot­kli a jako sme ti ne­urobili iba dob­ré a pre­pus­tili sme ťa v po­koji, ty, teraz požeh­naný Hos­podinov.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

28 A po­vedali: Vidíme zrej­me, že je Hos­podin s tebou, a po­vedali sme si: Nechže je prísaha medzi na­mi, medzi mami a medzi tebou, a učiníme s tebou sm­luvu,

Evanjelický

28 Oni od­povedali: Jas­ne sme videli, že Hos­podin je s tebou, tak sme si po­vedali: Nech je medzi nami záväz­ná prísaha: chceme uzav­rieť s tebou zmluvu,

Ekumenický

28 Oni na to od­povedali: Pre­svedčili sme sa, že Hos­podin je s tebou. Pre­to sme si po­vedali: Mali by sme uzav­rieť prísažnú zmluvu — medzi nami a tebou,

Bible21

28 Od­po­vědě­li: „Jasně jsme po­zna­li, že Hos­po­din je s te­bou, a tak jsme si řek­li: Ať je teď mezi ná­mi a te­bou přísaha. Chce­me s te­bou vstou­pit do smlou­vy,