Roháček1. Mojžišova26,22

1. Mojžišova 26:22

Genesis

A hnul sa od­tiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa nevadili, a pre­to ju po­menoval: Rechobót, a po­vedal: Teraz nám uprie­stranil Hos­podin, a rozp­lodíme sa na zemi.


Verš v kontexte

21 Po­tom vy­kopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a pre­to na­zval jej meno Sit­na. 22 A hnul sa od­tiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa nevadili, a pre­to ju po­menoval: Rechobót, a po­vedal: Teraz nám uprie­stranil Hos­podin, a rozp­lodíme sa na zemi. 23 Po­tom od­išiel od­tiaľ hore do Bér-šeby.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

22 A hnul sa od­tiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa nevadili, a pre­to ju po­menoval: Rechobót, a po­vedal: Teraz nám uprie­stranil Hos­podin, a rozp­lodíme sa na zemi.

Evanjelický

22 Keď sa Izák od­tiaľ po­hol, vy­kopal ďalšiu studňu; o tú sa už ne­vadili. Vtedy ju po­menoval Rechóbót a po­vedal: Teraz nám dal Hos­podin voľný pries­tor, aby sme sa rozm­nožili v krajine.

Ekumenický

22 Od­tiaľ od­išiel a vy­kopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Po­menoval ju Rechobót a po­vedal: Teraz nám Hos­podin dožičil šíry pries­tor, aby sme sa v kraji moh­li rozm­nožiť.

Bible21

22 Přesu­nul se tedy od­tud dál a vy­kopal další studnu. O tu se už ne­háda­li, a tak ji na­zval Re­cho­bot, Pro­stran­ství. Ře­kl to­tiž: „­Teď nám Hos­po­din da­roval pro­stor, abychom se roz­plo­di­li na zemi.“