Roháček1. Mojžišova26,21

1. Mojžišova 26:21

Genesis

Po­tom vy­kopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a pre­to na­zval jej meno Sit­na.


Verš v kontexte

20 Ale pas­tieri z Gerára vadili sa s pas­tier­mi Izákovými a vraveli: To je naša voda. A tak na­zval meno stud­ne Esek, lebo sa vadili s ním. 21 Po­tom vy­kopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a pre­to na­zval jej meno Sit­na. 22 A hnul sa od­tiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa nevadili, a pre­to ju po­menoval: Rechobót, a po­vedal: Teraz nám uprie­stranil Hos­podin, a rozp­lodíme sa na zemi.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

21 Po­tom vy­kopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a pre­to na­zval jej meno Sit­na.

Evanjelický

21 Po­tom vy­kopali druhú, ale aj o tú sa hádali, a po­menovali ju Sit­ná .

Ekumenický

21 Po­tom vy­kopali druhú studňu, ale aj pre tú sa do­hadovali a po­menovali ju Sit­na.

Bible21

21 Po­tom vy­kopa­li další studnu. I o tu se háda­li, a tak ji na­zval Sit­na, Ne­přá­tel­ství.