Roháček1. Mojžišova22,14

1. Mojžišova 22:14

Genesis

A Ab­rahám na­zval meno toho mies­ta: Jehova-jireh, jako sa hovorí do dnes: Na vr­chu Hos­podinovom sa uvidí.


Verš v kontexte

13 A Ab­rahám po­z­dvihol svoje oči a videl a hľa, baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Ab­rahám pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápal­nú obeť mies­to svoj­ho syna. 14 A Ab­rahám na­zval meno toho mies­ta: Jehova-jireh, jako sa hovorí do dnes: Na vr­chu Hos­podinovom sa uvidí. 15 Vtedy za­volal an­jel Hos­podinov na Ab­raháma po druhé z neba

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 A Ab­rahám na­zval meno toho mies­ta: Jehova-jireh, jako sa hovorí do dnes: Na vr­chu Hos­podinovom sa uvidí.

Evanjelický

14 Vtedy Ab­rahám po­menoval to mies­to: Hos­podin si vy­hliad­ne, ako sa pod­nes hovorí: Na vr­chu si Hos­podin vy­hliad­ne.

Ekumenický

14 Ab­rahám na­zval toto mies­to: Hos­podin sa po­stará. Tak sa do­dnes hovorí: Na vr­chu sa Hos­podin po­stará.

Bible21

14 To místo pak Abraham na­zval „Hos­po­din opatří,“ takže se dodnes říká: „­Na Hos­po­di­nově hoře se opatří.“