Roháček1. Mojžišova2,8

1. Mojžišova 2:8

Genesis

A Hos­podin Bôh vy­sadil za­hradu čiže raj v Édene, od východu, a tam po­stavil človeka, ktorého utvoril.


Verš v kontexte

7 A Hos­podin Bôh utvoril Adama, človeka, vez­múc prach zo zeme a vdých­nul do jeho noz­dier dych života, a človek sa stal živou dušou. 8 A Hos­podin Bôh vy­sadil za­hradu čiže raj v Édene, od východu, a tam po­stavil človeka, ktorého utvoril. 9 A Hos­podin Bôh dal, aby vy­rás­tol zo zeme všelijaký strom žiadúc­ny na po­hľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života pro­stred raja ako aj strom vedenia dob­rého i zlého.

späť na 1. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A Hos­podin Bôh vy­sadil za­hradu čiže raj v Édene, od východu, a tam po­stavil človeka, ktorého utvoril.

Evanjelický

8 Po­tom Hos­podin Boh vy­sadil na východe záh­radu v Édene a po­stavil tam človeka, ktorého utvoril.

Ekumenický

8 Vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do noz­dier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Bible21

8 Hos­po­din Bůh vy­sázel v Edenu na východě za­hra­du a do ní po­stavil člověka, je­hož zfor­moval.