Roháček1. Mojžišova15,9

1. Mojžišova 15:9

Genesis

A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä.


Verš v kontexte

8 A po­vedal: Ó, Pane, Hos­podine, po čom po­znám, že ju zdedím trvale? 9 A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä. 10 Vtedy mu vzal všet­ky tie veci a poroz­tínal ich na poly a dal každú polo­vicu oproti jej polo­vici, ale vtákov nerozťal.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä.

Evanjelický

9 Nato mu riekol: Dones mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúbä.

Ekumenický

9 On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka.

Bible21

9 On mu od­po­věděl: „Při­nes mi tříletou jalovici, tříletou ko­zu, tříletého be­ra­na, také hrd­ličku a holoubě.“