Roháček1. Mojžišova15,20

1. Mojžišova 15:20

Genesis

Heteja, Ferezeja i Refai­mov,


Verš v kontexte

19 Keneja, Kenizeja, Kad­moneja, 20 Heteja, Ferezeja i Refai­mov, 21 ako aj Amoreja, Kananeja, Gir­gazeja a Jebuzeja.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

20 Heteja, Ferezeja i Refai­mov,

Evanjelický

20 a Chetej­cov, Perizej­cov a Refa­ov­cov,

Ekumenický

20 Chetitov, Periz­zejov a Refájov,

Bible21

20 Chetej­ce, Pe­ri­zej­ce, Refaj­ce,