Roháček1. Mojžišova13,1

1. Mojžišova 13:1

Genesis

Išiel tedy Ab­ram hore z Egyp­ta, on i jeho žena i so všetkým, čo mal, a Lot s ním, na juh.


Verš v kontexte

1 Išiel tedy Ab­ram hore z Egyp­ta, on i jeho žena i so všetkým, čo mal, a Lot s ním, na juh. 2 A Ab­ram bol veľmi bohatý na dobytok, na strieb­ro a zlato. 3 A išiel po svojich po­stupoch od juhu až po Bét-el, až ku mies­tu, kde bol na počiat­ku jeho stán, medzi Bét-elom a medzi Hajom,

späť na 1. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Išiel tedy Ab­ram hore z Egyp­ta, on i jeho žena i so všetkým, čo mal, a Lot s ním, na juh.

Evanjelický

1 Tak od­išiel Ab­rám so svojou ženou a so všet­kým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egyp­ta hore do Negebu.

Ekumenický

1 Od­išiel teda Ab­rám z Egypta so svojou ženou i so všet­kým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót.

Bible21

1 Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lo­tem ode­šel z Egyp­ta vzhů­ru do Nege­vu.