Roháček1. Mojžišova12,11

1. Mojžišova 12:11

Genesis

A stalo sa, keď sa už pri­blížil, aby vošiel do Egyp­ta, že po­vedal Sáraji, svojej žene: Nože hľa, viem, že si ty žena krás­neho vzoz­renia.


Verš v kontexte

10 Po­tom po­vs­tal hlad v zemi, a Ab­ram od­išiel dolu do Egyp­ta, aby sa tam zdržoval do času jako hosť, pre­tože bol veľký hlad v zemi. 11 A stalo sa, keď sa už pri­blížil, aby vošiel do Egyp­ta, že po­vedal Sáraji, svojej žene: Nože hľa, viem, že si ty žena krás­neho vzoz­renia. 12 A stane sa, keď ťa uvidia Egypťania, že po­vedia: To je jeho žena! A tak mňa za­bijú a teba nechajú žiť.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa, keď sa už pri­blížil, aby vošiel do Egyp­ta, že po­vedal Sáraji, svojej žene: Nože hľa, viem, že si ty žena krás­neho vzoz­renia.

Evanjelický

11 Keď mal vstúpiť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krás­na na po­hľad;

Ekumenický

11 Keď sa chys­tali voj­sť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraj: Po­zri sa, viem, že si žena krás­neho vzhľadu.

Bible21

11 Cestou, když se blížil k Egyp­tu, ře­kl své ženě Sa­raj: „Po­hleď, vím, jak pře­krásná jsi že­na.