RoháčekGalatským5,9

Galatským 5:9

Málo kvasu na­kvasuje celé ces­to.


Verš v kontexte

8 To na­hovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva. 9 Málo kvasu na­kvasuje celé ces­to. 10 Ja dôverujem vo vás v Pánovi, že nebudete nič iné mys­lieť. Ale ten, kto vás ne­pokojí, ponesie od­sudok, nech je on ktokoľvek.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Málo kvasu na­kvasuje celé ces­to.

Evanjelický

9 Trochu kvasu na­kvasuje celé ces­to.

Ekumenický

9 Trocha kvasu na­kvasí celé ces­to.

Bible21

9 Tro­cha kva­su prokvasí ce­lé těsto!