RoháčekGalatským5,8

Galatským 5:8

To na­hovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva.


Verš v kontexte

7 Dob­re ste bežali; kto vám pre­kazil, aby ste ne­pos­lúchali prav­dy? 8 To na­hovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva. 9 Málo kvasu na­kvasuje celé ces­to.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 To na­hovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva.

Evanjelický

8 Toto pre­hováranie nie je od Toho, ktorý vás po­voláva.

Ekumenický

8 Toto pre­hováranie nie je od toho, ktorý vás po­voláva.

Bible21

8 Ty přesvědčivé řeči nejsou od To­ho, který vás po­vo­lává.