RoháčekGalatským5,7

Galatským 5:7

Dob­re ste bežali; kto vám pre­kazil, aby ste ne­pos­lúchali prav­dy?


Verš v kontexte

6 Lebo v Kris­tu Ježišovi ani ob­riez­ka nič ne­vládze ani ne­ob­riez­ka, ale viera pôsobiaca skr­ze lás­ku. 7 Dob­re ste bežali; kto vám pre­kazil, aby ste ne­pos­lúchali prav­dy? 8 To na­hovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Dob­re ste bežali; kto vám pre­kazil, aby ste ne­pos­lúchali prav­dy?

Evanjelický

7 Dob­re ste bežali! Kto vám za­bránil naďalej po­slúchať prav­du?

Ekumenický

7 Dob­re ste bežali. Kto vám za­bránil, aby ste po­slúchali prav­du?

Bible21

7 Běže­li jste vý­borně. Kdo vás za­stavil v následování prav­dy?